Gezamenlijke Clubshow 2023

Dit jaar is er weer een gezamenlijke show van kleindierverenigingen “Nut en Genoegen” en “Zorg en Genot”.
Deze zal worden gehouden 26-28 oktober 2023 in Spelzaal ’t As-spel in Mariënheem.

Door versoepelende regelgeving zijn er dit jaar thuiskeuringen mogelijk gemaakt.
Hier hebben een aantal leden gebruik van gemaakt en hun dieren thuis laten keuren. Gezamenlijk met de dieren in de sporthal en de dieren thuis werden er 330 dieren aangeboden in de volgende diergroepen:
• Konijnen
• Sierduiven
• Hoenders
• Dwerghoenders
• Parkvogels
• Oorspronkelijke duiven
• Oorspronkelijke watervogels
• Gedomesticeerde watervogels